Faq

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen:

Geothermie, ofwel aardwarmte, is een duurzame energiebron, die gebruik maakt van warmte, die van nature aanwezig is in de diepe ondergrond van de aarde.

Infographic:

Juist niet, het is van de meest duurzame energiebronnen. Aardwarmte is een oneindige bron van energie, die afkomstig is van natuurlijke processen in de aarde.

Ja. Aardwarmte is een oude vorm van energie. Er zijn al veel voorbeelden bekend in de ons omringende landen. En ook in Nederland wordt aardwarmte steeds meer gangbaar. In Bleiswijk en de lier worden bijvoorbeeld de kassen verwarmd door aardwarmte en in Den Haag een woonwijk.

Er worden twee bronnen geboord; één waardoor het warme water omhoog wordt gepompt (productieput) en één waardoor het koude water weer wordt teruggepompt (injectieput). Er is een forse boorinstallatie nodig om de twee bronnen te boren. De bronnen worden vanuit één punt geboord en worden ondergronds afgebogen, zodat de uiteinden van de twee bronnen op voldoende afstand van elkaar liggen. Hierdoor voorkomen we dat het koude water het warme water beïnvloedt.

Er zijn meerdere boringen nodig om het water rond te kunnen pompen. Voor het winnen en rondpompen van de aardwarmte zijn twee boringen nodig. Gedurende (tijdelijke) boorfase van het project wordt er 24 uur per dag en 7 dagen per week geboord. De boorinstallatie die daarvoor nodig is, wordt na de boorfase weer verwijderd. De aardwarmtebron bevindt zich dan onder de grond.

In theorie is het mogelijk om individuele huizen aan te sluiten op duurzame aardwarmte. De warmtevraag van één woning is echter relatief klein en staat niet in verhouding met de benodigde investering (voor bijvoorbeeld ondergronds leidingwerk). De warmtevraag van een individuele woning is te klein om het financieel interessant te maken.

Aardwarmte maakt gebruik van warmte, die van nature aanwezig is in de diepere aardlagen. Omdat de glastuinbouw niet langer afhankelijk zijn van gas voor de verwarming van hun kassen, levert het project een CO2 besparing van ruim 25 kton per jaar.

De bron wordt aangeboord in Vierpolders aan de kruising van de Moersaatsenweg en de Prinsenweg.

Juist omdat dit in andere projecten is gebeurd, zijn wij hierop voorbereid. Wij hebben hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en onze installaties zo ontworpen dat het gas-mocht dat meekomen-, direct bij de bron gescheiden kan worden van het water.

In dit project gaan we het gas dat meekomt met het warme water inzetten als extra energiebron in het project. Direct bij de bron scheiden wij het gas van het water, zodat dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden als voeding voor een ketel.

Nee, we pompen het water alleen rond, we halen het niet uit de ondergrond. Dit betekent dat de massa in die ondergrond gelijk blijft.