Heeft aardwarmtewinning dezelfde gevolgen als gaswinning?