Kunnen omwonenden ook gebruik maken van de aardwarmte?