Historie

Begin maart 2015 is er van start gegaan met de eerste fase, het bouwrijp maken van de boorlocatie. Er zijn bouwhekken geplaatst en er is een tijdelijk verharding van rijplaten aangelegd. Hierna is gestart met het plaatsen van 2 buitenpijpen (conductors). Deze zijn aangebracht tot 200 m diepte. Hieronder ziet u hiervan een foto. 

Twee weken later is er gestart met het heiwerk en zijn de horizontale leidingen aangebracht (riool, water etc). 
Ook was er een hoop grondwerk nodig (bassins graven / sloten en dammen om- en aanleggen, etc). 
Hieronder op de foto is het werkplateau te zien waarop de conductorpijpen werden geplaatst om aan te lassen. Vervolgens liet men de extra lengte in het boorgat zakken en werd een nieuwe lengte aangelast.

Nadat dit werk uitgevoerd was en de spullen van Haitsjema opgeruimd waren kon er begonnen worden met het leggen van de rijplaten op een nieuw zandbed buiten het te verharden deel van de boorlocatie. Hierdoor ontstond er meer ruimte voor opslag en parkeren.

De voorzieningen konden worden aangelegd, die straks onder de verharding zullen verdwijnen. Zoals de riolering en installatiebuizen voor water. Ook zijn de dammen aangepast. Er is een kleine dam verwijderd en nu liggen er 2 grote dammen.

Na enige weken was het heiwerk zo goed als afgerond. En was een groot deel van het bassin al gegraven. Nadat alle palen geheid waren op de plek waar de boorstelling moest komen te staan, zijn er koppen gesneld en is er een fundatie gestort. Ook is de prefab boorkelder geplaatst op die fundatie. De kelder weegt 30 ton en de benodigde kraan had een hefvermogen van 300 ton.

Het heeft heel wat voorbereiding gekost, maar uiteindelijk waren we “uit de grond”. Dat betekent dat de eerste bovengrondse installaties en bouwwerken waren geplaatst. Dit zijn de traforuimte en het ontvangststation voor de elektriciteit.

Zoals jullie op de foto van de traforuimte zien, lag ook de vloer van het pompgebouw klaar om gestort te worden.
Enige tijd later was ook het asfalteren klaar. Weken door het stof en de puin gebanjerd en opeens was alles netjes! 

Tijdens het asfalteren is er een speciale tussenlaag aangebracht. Hierop zijn controles uitgevoerd, waardoor we een officieel certificaat van vloeistofdichtheid kregen.

De weken erna zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd waar wel 80 vrachtwagen vanuit Duitsland zijn aangereden. Ter voorkoming van verkeersproblemen waren hiervoor speciale aan- en afvoerroutes vastgelegd.

  • Afwerken van de voorzieningen, zoals telefoon, internet en elektriciteit
  • Plaatsen van containers tbv geluidswering om de overlast zo veel mogelijk te beperken
  • Het zeil plaatsen in het bassin, zodat het testwater opgevangen kan worden
  • Transport en opbouw van de boortoren

Toen er eindelijk begonnen kon worden met boren gingen helaas zowel de topdrive (= motor op de toren) als de mudmotor (= aandrijving van de beitel onderin) kapot en moesten deze vervangen worden. Hierdoor moest er diverse keren gestopt worden met boren en liep de planning niet volgens schema.

Echter was het gat nu wel goed schoon en dat gaf weer een gerust gevoel voor de volgende fase. Namelijk de pijp van de eerste sectie in het gat monteren. De pijp lag al klaar bij de toren. De oranje voorzieningen op het midden van de pijpen zorgde ervoor dat ze goed midden in het gat komen.

Nadat de eerste sectie van de boring was afgerond zijn de eerste casings (=definitieve pijpen) in het gat geplaatst. Deze zijn met een extreem grote momentsleutel aangedraaid, zie foto, zodat ze één geheel vormt.

Vervolgens is de gehele casing met cement vastgezet en is er een extra veiligheidsklep op de casing gezet. Door die klep wordt de boor voor de tweede sectie omlaag gebracht en kon er weer geboord worden. De tweede sectie is bijna 1.500 lang en dat is net iets langer dan de eerste sectie, die uiteindelijk 1.360 m lang is geworden.

Na enige tegenslagen was het boren afgerond en kon er begonnen worden aan de tweede sectie van de eerste put. We zaten nu vlak boven het reservoir waar vanuit we warm water wilde onttrekken. De diepte was 2.170 meter en er was bijna 2.800 m geboord, grotendeels schuin omlaag. Ondertussen zat de boorkop dus ook horizontaal gemeten op 1.600 m afstand van de boorplaats.

Verder werd er doorgebouwd aan het pompgebouw. Het grootste deel van de staalconstructie was opgebouwd.

Na het plaatsen en vastzetten van de tweede casing is het werkelijke reservoir aangeboord. Dit is de bodemlaag waaruit het warmte water gepompt wordt. Dit reservoir is bijna 210 m dik en omdat er schuin doorheen geboord is, is de boorlengte 310 meter. Vervolgens was er in de volgende laag gestopt met boren. Voor de eerste keer op diepte!

De filters waren in het gat geplaatst. De filters bestaan uit geperforeerde pijpen, die aan elkaar geschroefd zijn (zie foto). De filterlengte van 300 meter kon het hete water voldoende gemakkelijk in de pijp laten stromen.

Uiteindelijk was het dan zo ver: er kon HEET WATER uit de bron komen. Ook was er een beperkte hoeveelheid gas aangetroffen in het water, dus het is goed geweest om een fakkel op te stellen. Uiteindelijk is er water van 82°C omhoog gehaald met een debiet van bijna 340 m3 per uur. Helaas kon er nog niet op vol vermogen gedraaid worden. 

De volgende fase was de injectietest waarmee bepaald kon worden hoe gemakkelijk het water weer terug in de ondergrond gekregen kon worden.

Na de well-test was de eerste boring voor de veiligheid afgewerkt met een well-head. Deze well-head zorgde er ook voor dat er geen zuurstof in de pijp kon komen, zodat deze niet kon gaan roesten. Vervolgens werd alles klaargemaakt voor de omtrekken van de toren (skidden). Hiervoor werden alle aansluitingen van vaste installaties aan de toren losgekoppeld. Daarna is er een stalen glijbaan voor de toren gemonteerd en deze is met vet ingesmeerd. Voor de glijbaan zijn enorm sterke lieren gezet (trekkracht 200 ton). En vervolgens is de toren (totaal gewicht 700 ton) een paar meter omgetrokken.

Na het her aansluiten van de installaties kon er weer begonnen worden met boren. En ondertussen op 1200 m diepte was de eerste sectie gecementeerd. Daarnaast werd er ook doorgewerkt in het pomphuis en werd er met het leidingwerk begonnen.

In de laatste weken werden onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

Op de diverse kantoren zijn de resultaten geanalyseerd van het testprogramma van de eerste boring. Op basis hiervan zijn nog wat laatste aanpassingen gedaan aan het boorprogramma van de tweede boring.

Op de boorlocatie was de tweede boring ondertussen helemaal afgerond en waren de filters geplaatst. Daar werd het reservoir gespoeld en alles klaar gemaakt voor het testprogramma. Helaas zat het weer niet mee en sloeg de bliksem in. Waardoor er veel elektrische apparatuur kapot was gegaan. Gelukkig had de leverancier van de boortoren wel heel veel spullen op voorraad (in Duitsland). Ook is er een meetinstrument in de put verloren gegaan, maar die kon er gelukkig weer uitgehaald worden.

In het pomphuis waren de warmtewisselaars geplaatst en vervolgens was het dak er op gelegd. Ook waren er diverse hoofdleidingen opgehangen en werden de aansluitleidingen voorbereid.

In het pomphuis zelf moest er zo min mogelijk gelast worden, dus dat werd voor levering al gemaakt. De geprefabriceerde delen werden op de locatie aan elkaar gekoppeld met flenzen, bouten en moeren.

In het leidingtracé waren al heel wat boringen uitgevoerd en was de benodigde leiding ingetrokken. Ook waren er delen van de leiding al weer onder de grond verdwenen.

Op de foto staat ook een groene mantelpijp. Deze was bedoeld om signaalkabels doorheen te leggen. Als de boortoren opgeruimd zou worden, konden de laatste grote installaties in het pomphuis worden gezet. Het graafwerk en het installeren van het leidingwerk zou tot en met eind oktober 2015 gebeuren. Vervolgens werden alle installaties in het pomphuis afgemaakt en aangesloten op het leidingwerk en de putten. In november was de bedoeling dat er gestart zou worden met het leveren van warmte.

Uiteindelijk zijn er 83 dagen geboord en dat was een paar dagen korter dan gepland. Af en toe met wat tegenslagen van onder andere het weer.