Wat is aardwarmte?

Hoe dieper we de aarde ingaan, hoe warmer het wordt. Iedere honderd meter omlaag stijgt de temperatuur met ongeveer drie graden, en dat geldt ook voor het water dat zich op grote diepten bevindt. Dit hete water kan worden opgepompt om woningen en bedrijven te verwarmen. In vulkanische gebieden, zoals bijvoorbeeld IJsland, liggen de aardlagen met heet water vlak onder de oppervlakte. In Nederland moeten we een stuk dieper boren, op de meeste plaatsen ongeveer 2000 meter. Op die diepte is het water rond de tachtig graden en kan het direct worden gebruikt voor verwarming.

Hoe werkt aardwarmte?

Gedetailleerde kennis van de bodem is essentieel voor het gebruik van aardwarmte. Het meest geschikt zijn poreuze aardlagen, bijvoorbeeld zandpakketten. Vanuit die lagen kan relatief gemakkelijk water worden opgepompt. Voor aardwarmte worden twee putten geboord: een productieput en een injectieput. Het hete water uit de productieput wordt omhoog gepompt en via een warmtewisselaar wordt het weer terug in de bodem gebracht. Op die manier blijft de druk in de bodem gelijk. Opgewarmd water uit de warmtewisselaar wordt gedistribueerd naar de woningen of bedrijven die moeten worden verwarmd. Als het water zijn warmte heeft afgestaan aan de omgeving, en daardoor dus is afgekoeld, stroomt het opnieuw door de warmtewisselaar. Om te voorkomen dat de temperatuur in de productieput wordt beïnvloed door de lagere temperatuur in de injectieput moeten beide putten ver uit elkaar liggen, zo’n 1500 tot 2000 meter.

Voordelen van aardwarmte

Aardwarmte is een oneindige bron van energie. Natuurlijke processen in de aardkorst produceren al miljoenen jaren warmte, en blijven dat ook nog miljoenen jaren doen. Daarmee is aardwarmte een schoon, betrouwbaar en duurzaam alternatief voor fossiele energie. Er is nauwelijks CO2-uitstoot en er is ook geen restafval. Daarnaast is aardwarmte vaak goed beschikbaar, ook in grote delen van Nederland. De economische haalbaarheid wordt voornamelijk bepaald door de investeringskosten en het onderhoud van de installatie. De kosten van aardwarmte zijn daardoor overzichtelijk en stabiel, en worden niet beïnvloed door fluctuerende olie- en gasprijzen.