Het project

Voor wie?

Aardwarmte is vooral interessant op plaatsen waar de behoefte aan warmte erg groot is. Bijvoorbeeld in bedrijven, in grote wooncomplexen, en in een sector als de glastuinbouw. In Vierpolders zijn veel glastuinbouwbedrijven gevestigd.

Waarom juist hier?

Door de vele glastuinbouwbedrijven is er in Vierpolders een grote behoefte aan warmte. Daar komt nog bij dat de ondergrond hier zeer geschikt is voor de toepassing van aardwarmte. Op 2200 meter diepte bevindt zich een poreuze zandlaag met water van ongeveer 85 graden. Dit water kan relatief gemakkelijk worden opgepompt en ook weer gemakkelijk in de bodem worden teruggebracht. Dat alles bij elkaar geeft de regio een unieke kans om een voortrekkersrol te spelen bij de toepassing van deze in Nederland nog weinig gebruikte vorm van veilige en duurzame energie.


Wat levert het op?

Zowel voor de glastuinbouwbedrijven als voor de regio Brielle brengt het project veel voordelen. De tuinders zijn verzekerd van een stabiele energieprijs tegen een gunstig tarief, de omwonenden krijgen een gezondere leefomgeving waarin aanmerkelijk minder CO₂, fijnstof en andere schadelijke stoffen worden uitgestoten. Bovendien wordt er geen beroep gedaan op aardgas, een energiebron waarvan de voorraden eindig zijn. Zeker dat laatste is voor de gehele samenleving van belang.

Subsidie

De toepassing van aardwarmte op deze schaal is uniek voor Nederland. Net als veel andere nieuwe technologieën is ook aardwarmte in deze beginfase nog niet helemaal concurrerend met de traditionele bronnen van energie. Maar de vooruitzichten zijn veelbelovend en de maatschappelijke belangen groot. Het project wordt dan ook ondersteund en mede mogelijk gemaakt door subsidies van een aantal instanties en overheden, zoals de UKR, EFRO en de Provincie Zuid-Holland. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de regeling SEI risico’s dekken voor Aardwarmte. In de voorfase van dit project is subsidie verkregen vanuit het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling” onder regeling SBI (Samenwerking bij Innovatie).Updates ontvangen?
Wilt u op de hoogte blijven over Aardwarmte Vierpolders, klik dan op de onderstaande knop, laat uw e-mailadres achter en ontvang de nieuwsbrief en andere relevante updates over het project.